Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Văn bản theo chuyên đề

Các quy định về "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"

Cập nhật: 08-06-2011 08:00:37

Văn bản phần "TRANH CHẤP LAO ĐỘNG"
(Cập nhật đến 14-04-2011)

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 14 (Điều 157-179) BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1994 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Sửa đổi bởi: Luật ngày 2 tháng 4 năm 2002 sửa đổi Bộ luật lao động
Sửa đổi bởi: Luật ngày 29 tháng 11 năm 2006 sửa đổi Chương XIV Bộ loật lao động
NGHỊ ĐỊNH 11/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 179 Bộ luật lao động về bồi thường do đình công bất hợp pháp
Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/05/2008 hướng dẫn Nghị đinh 11CP/2008
Nghị định 12/CP ngày 30/01/2008 hướng dẫn Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn, ngừng đình công
Nghị định 133/CP ngày 08/08/2007 hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động
Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên - 7 Tệp phụ lục
Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 về Hội đồng trọng tài lao động - 5 Tệp phụ lục
Nghị định 122/CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 qui định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể người lao động ở doanh nghiệp không được đình công - 2 Tệp phụ lục
Sửa đổi bởi: Nghị định 28CP ngày 14 tháng 4 năm 2011 sửa đổi danh mục doanh nghiệp không được đình công
Nghị định 04/CP/2005 ngày 11/01/2005 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
Thông tư 06/2008/BLĐTBXH ngày 07/05/2008 hướng dẫn Nghị định 04/CP/2005 - 8 Tệp phụ lục
Nghị định 58/1997/NĐ-CP Về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công.
Nghị định 51/1996/NĐ-CP doanh nghiệp không được đình công. (hhl)

Thay thế bởi: Nghị định 122/CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 qui định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể người lao động ở doanh nghiệp không được đình công

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *