Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Văn bản QPPL khác
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 Công văn số 2307/VKSTC-V8 ngày V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam 27-06-2016 1083
2 Quyết định số 386/2016/QĐ-TANDTC ngày 25/03/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao quy định về VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỌC VIỆN TÒA ÁN 29-03-2016 1128
3 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng chính phủPHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2025 25-03-2016 1177
4 PHÁP LỆNHSố: 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 07 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 18-03-2014 1492
5 PHÁP LỆNHSố: 07/2013/UBTVQH13ngày 12 tháng 07 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 18-03-2014 1445
6 PHÁP LỆNH Số: 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối 03-06-2013 1720
7 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội 03-06-2013 1631
8 Quyết định số 10/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội 03-06-2013 1412
9 QUYẾT ĐỊNH 16/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2013 về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 16-03-2013 1561
10 QUYẾT ĐỊNH 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 Về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 16-03-2013 1713
11 QUYẾT ĐỊNH 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 16-03-2013 1600
12 QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2013 QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP 28-01-2013 1651
13 Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 14-01-2013 1631
14 Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 19-12-2012 1720
15 PHÁP LỆNH 09/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 24-11-2012 1525
16 PHÁP LỆNH 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 Án phí, lệ phí tòa án 24-11-2012 1709
17 PHÁP LỆNH 14/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm của Tòa án nhân dân 24-11-2012 1644
18 PHÁP LỆNH 15/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân 24-11-2012 1679
19 PHÁP LỆNH 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 24-11-2012 1621
20 Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 03 năm 2012 hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 24-11-2012 1676
21 Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 ngày 28 tháng 03 năm 2012 chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 24-11-2012 1618
22 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 24-11-2012 1838
23 Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 24-11-2012 1630
24 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo 24-11-2012 1586
25 Quyết định 16/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2012 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện 24-11-2012 1618
Tổng số: 83
Trang : 1 2 3 4