Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Thừa kế

Con cả bị truất quyền thừa kế vì không chăm sóc bố lúc đau ốm

Cập nhật: 02-08-2017 17:23:59

Con cả bị truất quyền thừa kế vì không chăm sóc bố lúc đau ốm

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do đó, trong di chúc, bố bạn chỉ định những ai được hưởng di sản thì người đó mới được nhận.

Tuy nhiên có trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Trong trường hợp của gia đình bạn, anh cả của bạn đã thành niên và có khả năng lao động nên không thuộc trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, không được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Việc anh cả của bạn yêu cầu được chia 2/3 suất của một người thừa kế bình thường là không đúng.

Về việc phân chia di sản: Theo Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc phân chia di sản theo di chúc, “việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, nếu di chúc của bố bạn hợp lệ, trong di chúc của bố bạn không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì 4 anh chị em bạn và mẹ bạn có thể thỏa thuận về việc phân chia di sản. Nếu không có thỏa thuận, di sản mà bố bạn để lại được chia đều cho 4 anh chị em bạn và mẹ bạn.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

 
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/con-ca-bi-truat-quyen-thua-ke-vi-khong-cham-soc-bo-luc-dau-om-3614582-p2.html
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: