Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Hôn nhân

Có bị coi là lấy 2 chồng khi 'người cũ' mất tích bỗng trở về?

Cập nhật: 19-07-2017 17:06:45

Có bị coi là lấy 2 chồng khi 'người cũ' mất tích bỗng trở về?

Theo quy định tại Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: “Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết, thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của tòa án”.

Khoản 1 Điều 67 về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về như sau: “Khi tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác, quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật”.

Theo quy định nói trên, quan hệ hôn nhân giữa chị và người chồng cũ chấm dứt kể từ ngày chết của chồng cũ của chị được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. Trong trường hợp này, người chồng cũ của chị bị tuyên bố chết mà trở về nhưng chị đã kết hôn với người khác nên quan hệ hôn nhân giữa chị và người chồng cũ không được khôi phục, quan hệ hôn nhân được xác lập giữa chị với người chồng hiện tại vẫn hợp pháp, có hiệu lực pháp luật.

Quan hệ tài sản với chồng cũ

Điểm b khoản 2 Điều 67 về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về: "Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục, tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn”.

Theo thông tin cung cấp, chị đã kết hôn với người khác, do đó hôn nhân giữa chị và người chồng cũ không được khôi phục. Tài sản của chị và người chồng cũ vẫn chưa chia và do chị quản lý nên theo quy định nói trên, tài sản giữa chị và người chồng cũ có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng cũ của chị đã chết có hiệu lực được giải quyết theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trong trường hợp này, việc giải quyết tài sản do chị và người chồng cũ của chị thỏa thuận, nếu không đạt được, theo yêu cầu của chị và người chồng cũ, Tòa án sẽ giải quyết:

+ Tài sản riêng của chị thuộc quyền sở hữu của chị, tài sản riêng của người chồng cũ thuộc quyền sở hữu của người chồng cũ.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà chị và người chồng cũ có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp chị và người chồng cũ có thỏa thuận khác.

+ Tài sản chung của chị và chồng cũ sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố: hoàn cảnh gia đình; công sức đóng góp của từng người vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập…

Tài sản chung được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng, phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

 
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/co-bi-coi-la-lay-2-chong-khi-nguoi-cu-mat-tich-bong-tro-ve-3607864-p2.html
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: