Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Giới thiệu Văn bản

Chức năng, cơ cấu tổ chức Trung tâm pháp y tỉnh

Cập nhật: 16-03-2016 18:44:07

Chức năng, cơ cấu tổ chức Trung tâm pháp y tỉnh

Theo Thông tư, Trung tâm Pháp y cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên pháp y. Thông tư nêu rõ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm pháp y cấp tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có 2 phòng chức năng và 3 khoa chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị; phòng Kế hoạch - Tài chính; khoa Giám định; khoa Giải phẫu bệnh; khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh thành lập thêm một số khoa, phòng khác như Khoa Xét nghiệm ADN, Khoa Hóa pháp hoặc các khoa, phòng cần thiết khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/1/2015.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/

 
Nguồn: http://www.moha.gov.vn/he-thong-van-ban/gioi-thieu-van-ban-moi/chuc-nang-co-cau-to-chuc-trung-tam-phap-y-23839.html
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: