Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Giới thiệu Văn bản

Các loại văn bản không được chứng thực bản sao

Cập nhật: 04-03-2015 14:52:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Ngoài những nội dung cơ bản quy định và hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký mà các văn bản trước đó đã quy định, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể các loại văn bản không được chứng thực bản sao. Theo đó, văn bản không được chứng thực bản sao từ sổ gốc nếu Văn bản đó là một trong các loại như:

Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; Bản chính được đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp; Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền công dân; Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định; Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập, nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Có thể thấy, so với quy định tại Điều 16 Nghị định 79/2007/NĐ - CP ngày 18/05/2007 thì Nghị định mới đã quy định rõ, chi tiết hơn, mở rộng hơn cả về số lượng và nội dung của văn bản cấm sao y từ sổ gốc. Danh mục văn bản cấm không được sao y từ sổ gốc theo Nghị định này cũng không dừng lại ở các bản chính do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp mà còn bao gồm cả văn bản của cơ quan nước ngoài nếu chưa được hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam, Văn bản có dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cũng theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP các văn bản, giấy tờ, làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính gồm có: Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; Bản chính giấy tờ văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo quy định này, văn bản được cấp bảo sao y từ bản gốc không chỉ là những bản chính được các cơ quan có thẩm quyền cấp mà còn là các loại văn bản do chính cá nhân tự lập nếu có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền.

Về trách nhiệm của người yêu cầu cấp bản sao và người chứng nhận bản sao cũng được quy định rõ. Theo đó, người yêu cầu chứng thực bản sao phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của bản chính giấy tờ, văn bản do mình đề nghị chứng thực làm cơ sở để chứng thực bản sao. Người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao đúng bản chính do mình chứng nhận.

Đăng Minh

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: