Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Kết quả tìm kiếm với từ khóa "thành lập doanh nghiệp"
nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh ...
ninh ổn định, thường xuyên bằng nguồn lực của Nhà nước hoặc nguồn lực của doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu đầu tư, thành lập doanh nghiệp. Quy định mới về gia hạn hộ chiếu Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...
nghiệp qua mạng Cụ thể như sau: - Sửa đổi khái niệm về đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin ...
như cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên, thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp có số vốn pháp định không dưới 20 tỷ đồng. ...
động kinh doanh của doanh nghiệp. Thuận lợi hóa quá trình gia nhập thị trường; giảm bớt thời gian và chi phí trong thủ tục thành lập doanh nghiệp. Giảm chi phí, tạo cơ chế vận hành linh hoạt, hiệu quả cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp, bảo vệ ...
“Đơn giản hóa thủ tục thành lập DN, dễ hay khó?”. Cuộc đối thoại sẽ xoay quanh chủ đề “đơn giản hóa thủ tục thành lập Doanh nghiệp” trong Dự thảo 4 Luật Doanh nghiệp, những bất cập trong quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay, ý kiến của các ...
bố thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này. Điều 28. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không ...
đồng dự án theo quy định tại Chương V Nghị định này; d) Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định tại Chương VI Nghị định này; đ) Triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Chương VII Nghị định ...
Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội 1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. 2. Doanh nghiệp ...
thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin ...
tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) nhưng chưa được hưởng ưu ...
nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định. Điều 83. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 1. Trường hợp hộ ...
chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; b) Chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp, trừ trường hợp được pháp luật quy định; c) Thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban ...
tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thẩm định giá đó với tư cách cá nhân, không được là đại diện của tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá khác. Mục 2 ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU ...
tử. 4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị ...
Trang : 1 2 3 4 5 6