Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Kết quả tìm kiếm với từ khóa "đăng ký kinh doanh"
kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I của Thông tư này. Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do ...
dụng theo thông tư này, và việc đăng ký thuế của doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp được thực hiện cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định tại luật doanh nghiệp. Rất nhiều trường hợp không đọc phạm vi điều chỉnh và áp dụng thông tư này để đăng ký ...
dụng (đối với cá nhân), bản chính hay bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức). ảnh ...
bản sao Giấy chứng nhận nhà ở cho thuê và mục đích sử dụng nhà ở cho thuê. Nếu pháp luật Việt Nam có quy định phải đăng ký kinh doanh đối với hoạt động cho thuê này thì phải đăng ký kinh doanh và khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì phải có văn bản thông báo ...
biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên. Biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được áp dụng đối với doanh ...
ngày kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt nêu trên, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý. Trong 5 ngày từ ngày nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm ra thông báo yêu cầu ...
kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh ...
trình thêm 1 giấy tờ nữa bên cạnh Giấy chứng nhận Doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, cụ thể gồm 5 nội dung sau: a) Tên, ...
1. Đăng ký kinh doanh a. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận ...
ngày 10/7/2004 ký kết giữa Công ty TNHH Chúc Phương do bà Trần Thị Chúc Phương đại diện và ông Hồ Bá Truyền đại diện hộ đăng ký kinh doanh cá thể. Công ty TNHH Chúc Phương do bà Trần Thị Chúc Phương đại diện trả cho ông Hồ Bá Truyền 576.060.000 đ. Không chấp ...
chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp... Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có vốn ...
ty KEXIM, trong Giấy phép thành lập số 1921/GP-UB ngày 07-11-1994 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 041327 ngày 11-11- 1994 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thì Công ty Chí Đạt đều chưa đăng ký ngành nghề ...
động đầu tư ra nước ngoài; c) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu; d) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 3. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh ...
của doanh nghiệp xã hội 1. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. 2. ...
Khoản 1 Điều này.” 7. Sửa đổi Điều 6 như sau: “Điều 6. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi ...
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10