Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Quyết định Giám đốc thẩm
# Tiêu đề Cập nhật Nơi ban hành Đọc
1 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 04/2012/HS-GĐT NGÀY 12/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TRƯƠNG THỊ NGỌC NHUNG VỀ TỘI “THAM Ô TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” 11-09-2012 1211
2 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 08/2012/DS-GĐT NGÀY 13/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN “TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ” CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HAI 11-09-2012 1360
3 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 09/2012/DS-GĐT NGÀY 13/3/2012 VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG GIÁ TRỊ ĐẤT 11-09-2012 1250
4 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/2012/HC-GĐT NGÀY 16/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH TRUY THU THUẾ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ CỦA CÔNG TY … 11-09-2012 1169
5 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2012/HC-GĐT NGÀY 16/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DŨNG BẢO 11-09-2012 1380
6 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 04/2012/HC-GĐT NGÀY 29/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA ÔNG LÊ TRẦN HẢI 11-09-2012 1225
7 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 05/2012/HS-GĐT NGAYF26/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TRẦN VĂN BAN VỀ TỘI “GIẾT NGƯỜI” 11-09-2012 1103
8 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 06/2012/HS-GĐT NGÀY 27/3/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ VỚI VŨ QUỐC HỘI VỀ TỘI “LÀM GIẢ TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC” 11-09-2012 1106
9 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2012/HS-GĐT NGÀY 18/4/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HUỲNH QUYẾT TÂM VỀ TỘI “GIẾT NGƯỜI” 11-09-2012 1133
10 Quyết định giám đốc thẩm số 08/2012/HS-GĐT ngày 29/5/2012 xét xử vụ án hình sự với Lê Đức May về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" 11-09-2012 1362
11 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2009/DS-GĐT NGÀY 08/04/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN" 13-10-2011 1664
12 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 10/2009/DS-GĐT NGÀY 13/05/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN" 13-10-2011 1714
13 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 09/2009/DS-GĐT 13/05/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN" 13-10-2011 1600
14 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 15/2009/DS-GĐT 15/2009/DS-GĐT VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP VỀ NUÔI CON" 13-10-2011 1801
15 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 14/2009/DS-GĐT NGÀY 16/07/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN" 13-10-2011 1638
16 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 18/2009/DS-GĐT 17/07/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT" 13-10-2011 1800
17 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 17/2009/DS-GĐT NGÀY 17/07/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT" 13-10-2011 1770
18 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 16/2009/DS-GĐT NGÀY 17/07/2009 VỀ VỤ ÁN "LY HÔN, TRANH CHẤP VỀ NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN" 13-10-2011 1510
19 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 20/2009/DS-GĐT NGÀY 30/07/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP SỞ HỮU CHUNG HỖN HỢP" 13-10-2011 1598
20 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 19/2009/DS-GĐT NGÀY 30/07/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN" 04-10-2011 1566
21 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 22/2009/DS-GĐT NGÀY 31/07/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN" 04-10-2011 1655
22 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 24/2009/DS-GĐT NGÀY 04/09/2009 VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ, ĐẤT" 04-10-2011 1424
23 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC SỐ 23/2009/DS-GĐT NGÀY 04/09/2009 THẨM VỀ VỤ ÁN "TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN" 04-10-2011 1583
24 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 11/2009/KDTM-GĐT NGÀY 30/9/2009 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC VỀ "VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM" 29-09-2011 1630
25 QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 13/2009/KDTM-GĐT, NGÀY 14-12-2009 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THI CÔNG. 29-09-2011 1508
Tổng số: 367
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10