Hotline: (+84-4) 3990.9309 Liên hệ
English French
Thêm một chế tài quản lý thuê bao trả trước Thêm một chế tài quản lý thuê bao trả trước

SIM thuê bao di động chỉ được cung cấp cho cá nhân, tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và sau khi các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đã hoàn thành các quy định như kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, lưu giữ… các giấy tờ của tổ chức, cá nhân để thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu. Đối với mỗi cá nhân sử dụng thuê bao di động trả trước việc đăng ký thuê bao thứ 4 trở lên phải thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu với doanh nghiệp viễn thông di động và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp viễn thông di động để đảm bảo các số thuê bao đó được sử dụng theo đúng quy định.

Chi tiết ››
Chức năng, cơ cấu tổ chức Trung tâm pháp y tỉnh Chức năng, cơ cấu tổ chức Trung tâm pháp y tỉnh

Trung tâm Pháp y cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.